Fortsatt Älgjakt 2022

Årets älgjakt för MVVO har nu passerat ”Allhelgona-helgen” och styrelsen har den 7 november 2022 gått igenom resultatet och tagit beslut om fortsatt jakt.

Avskjutningen t o m den 7 november 2022 är enligt följande:

 VuxnaKalvAntal totalt
Jaktlag
Böle91120
Granberget8917
Hole9918
Knulen7714
Näsberget121123
Rotsjön448
Totalt4951100
Mål i älgskötselplan5786143

                                                                                      

Totala avskjutningen så här långt motsvarar 70% av planen. Gemensamt för alla lag upplevs att vi generellt har något mindre tillgång älg på markerna och framförallt mindre antal kalv. Det vi upplever stöds också av en minskning i OBS både vad gäller antal och reproduktion. Att vi har en minskad älgstam är i sig en naturlig följd av att vi under några år haft en avskjutning med syfte att minska stammen. Den påtagliga minskningen av kalv är dock större än vi förväntat oss. Inom Knulens och Rotsjöns område har det funnits delområden som i princip varit tomma på älg. Styrelsen har, med den information vi har, tagit beslut om att för detta år sänka ambitionsnivån för avskjutning jämfört med älgskötselplanen till att uppnå ca 90% av planen vad gäller vuxna djur och sänka kalvavskjutningen från 60% till 55% av den totala avskjutningen.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen fattat följande beslut om fortsatt jakt:

Vuxna älgar:

3 st tjurar får fällas. Dessa fördelas med en var till Böle, Granberget och Rotsjön. Självklart gäller fortsatt principen att vi skall ligga före med kalvavskjutningen. Jakten avslutas senast den 15 december 2022. 

Kalvar:

12 st kalvar får skjutas. Jakten bedrivs fortsatt som avlysningsjakt. Jakten avslutas när 12 kalvar har fällts dock senast den 15 december 2022. Jakten sker med respektive jaktlag eller med 2 eller flera jaktlag tillsammans efter överenskommelse mellan jaktledarna. 

Rapportering

Jaktledarna skall löpande efter varje helg rapportera skjutna djur till Hans-Ove Gustavsson. ( Email: val-rag@hotmail.com Mobil: 070-5471235) 

Styrelsen kommer att löpande lägga ut information om avskjutning och återstående kalvar att skjuta på MVVOs hemsida. 

Mats Niss-Jonsson

Ordförande

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.