Ägjakten 2020/2021 är avslutad

Efter helgens älgjakt har vi nu totalt skjutit 132 st älgar varav 54 vuxna (30 tjurar och 24 kor) samt 78 kalvar. Vi har nu uppfyllt målet i älgskötselplanen med en liten övervikt 101,5% 
Älgjakten inom Malungs Västra Viltvårdsområde avslutas därmed för jaktåret 2020/2021. 
Vi vill tacka jaktledarna och övriga jägare för en väl genomförd jakt. 
Styrelsen gm 
Mats Niss-Jonsson Ordförande

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ägjakten 2020/2021 är avslutad

Avskjutning och fortsatt jakt MVVO

Nu har vi passerat kulmen på årets älgjakt inom MVVO och tillsammans har vi så här långt nått ett mycket bra resultat. Styrelsen har den 2 november gått igenom resultatet och tagit beslut om fortsatt jakt. Nedan redovisas avskjutningen t o m den 1 november samt styrelsens beslut om fortsatt jakt. 

Avskjutningen t o m den 1 november är enligt följande:

 

Vuxna                            Kalv                               Totalt

Böle

8                                          9                                          17

Granberget

9                                          15                                        24

Hole

9                                          11                                        20

Knulen

8                                          12                                        20

Näsberget

9                                          14                                        23

Rotsjön

8                                          9                                          17

Totalt

51                                        70                                        121

Mål enligt älgskötselplanen

52                                        78                                        130

Grundtilldelning

54                                        78                                        132

Totala avskjutningen motsvarar 93% av planen. Samtliga jaktlag rapporterar god tillgång på älg och alla lag ligger före med kalvavskjutningen. Rapporterade obs visar på en något ökad älgtäthet och reproduktion.   

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen fattat följande beslut om fortsatt jakt:

Vuxna älgar:

Böle, Knulen och Rotsjön fortsätter att jaga den vuxna älg som återstår av grundtilldelningen i respektive lag. För Böle gäller 1 tjur och för Knulen och Rotsjön gäller valfritt 1 ko eller tjur. Jakten avslutas senast den 15 december 2020. 

Kalvar:

För återstående 8 kalvar av planen bedrivs jakten fortsatt som avlysningsjakt. Jakten sker med respektive jaktlag. Jakten avslutas när 8 kalvar har fällts dock senast den 15 december 2020. 

Rapportering

Jaktledarna skall löpande efter varje helg rapportera skjutna djur till Hans-Ove Gustavsson.  

Styrelsen kommer att löpande lägga ut information om avskjutning och återstående älgar att skjuta på MVVOs hemsida. 

Mats Niss-Jonsson

Ordförande

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Avskjutning och fortsatt jakt MVVO

Septemberjakt

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Septemberjakt

Skjutprovet 2020

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Skjutprovet 2020

BJÖRNJAKT

Gemensam Björnjakt.

Jeg bruger at arrangere en bjørnjakt just efter den 21. august. Det bliver desværre ikke tilfældet i år grundet Corvid-19. Alle med jaktret kan selvfølgelig selv gå ud og jage bjørn. Se reglerne for Björnjakt på Länsstyrelsen hemside. Vi satser istedet på Björnjakten i 2021.

Med jægerhilsen

Jens Nøhr (telefon 0045-22751943)

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för BJÖRNJAKT

Årsstämma Protokoll

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma Protokoll

Årets Jaktkort Ijakt

Till
Jägare inom Malungs Västra Viltvårdsområde (MVVO)
Viktig information om försäljning av jaktkort år 2020
Årsmötet den 17 maj 2020 har beslutat att all jaktkortsförsäljning 2020 skall ske genom ijakt.se.
Beslutet gäller samtliga jaktkort Älg, övrig jakt (småvilt) och dagkort för gästjägare.
Beslutet innebär att MVVO i år inte kommer att skicka ut några jaktkort per post.
Så här gör du för att köpa jaktkort:

 1. Gå in på ijakt.se
 2. Välj ”Köp jaktkort”
 3. Välj område ”Malungs Västra Viltvårdsområde”
 4. Välj det jaktkort som du vill köpa
 5. Läs villkor och upplysningar och fyll i de uppgifter som efterfrågas och tryck därefter på”Fortsätt”
 6. Kolla att uppgifterna har blivit rätt och tryck därefter på ” Godkänn! Lägg i varukorgen”
 7. Om du vill köpa fler jaktkort samtidigt kan du fortsätta med det härifrån
 8. När du lagt de jaktkort du vill köpa i varukorgen gå ”Till kassan”
 9. Välj betalsätt, Swish, kort eller faktura (Svea ekomomi) och betala.
 10. Jaktkortet levereras till din e-post (och SMS om du valt det). Du kan även skriva ut jaktkortet påskrivare om du vill.
  För de som saknar dator, smart-telefon eller liknande finns möjlighet att köpa jaktkortet via någon av
  våra jaktkortsförsäljare. Även den försäljningen sker via ijakt.se.
 11. Jaktkortsförsäljarna kan i år även ta emot kontant betalning. Jaktkortsförsäljare är:
  Ing-Marie Johansson 070-551 80 37
  Hans-Olof Lundberg 070-604 41 02
  Mats Niss-Jonsson 070-587 78 20
  Jaktkort för jaktåret 1 juli 2020 – 30 juni 2021 finns tillgängliga för köp fr o m den 15 juni 2020.
  OBS! Enligt årsmötets beslut är sista dag för köp av jaktkort för älg den 15 augusti 2020.
  Jaktkortspriser 2020:
  Årskort Älg 750 kr
  Årskort småvilt 300 kr
  Dagkort gästjägare 200 kr
  Om ni har frågor eller om problem uppstår vid köp av jaktkort kontakta gärna någon av nedanstående personer eller jaktkortsförsäljarna.
  Mats Niss-Jonsson, tel 070-587 78 20, mats.niss.jonsson@telia.com
  Patrik Hållbus, 073-615 18 60, patrik.hallbus@gmail.com
  Rapportering av skjutet vilt kommer också att ske genom ijakt.se.
 12. Samtliga jaktkortsköpare kommer att få ett påminnelse-mail med länk till rapporteringen. Inga skottlistor kommer att skickas ut med post.
  Välkomna till årets jakt!
  Styrelsen för MVVO gm
  Mats Niss-Jonsson
Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årets Jaktkort Ijakt

ÅRSMÖTE SÖNDAG 17 MAJ 2020

Malungs
Västra VVOF
ÅRSMÖTE
Hole Bystuga
söndag 17/5 2020 kl. 17.00.
Ärenden enligt stadgarna.

OBS!
Älgjägare – Kom ihåg
att enl. årsmötesbeslut,
skall nya jakträttsöverlåtelser
på älg vara gjorda
senast datum för
årsmöte, d.v.s. 17/5 2020.
Handlingar finns tillgängliga
på hemsidan
www.malungsvastra.se
från och med 8/5 2020.
För praktisk info om
åtgärder med anledning
av corona-viruset
se malungsvastra.se
Välkomna!

Årsmötet inom Malungs Västra Viltvårdsområde kommer som framgår av annonskopian att genomföras söndagen den 17 maj 2020 kl 17.00 i Hole Bystuga. Med anledning av rådande situation med Corona-viruset kommer vi att göra anpassningar för att minska smittorisken bl a:

 • Vi kommer att i förväg sätta ut stolar i lokalen med extra utrymme mellan 
 • Vi avstår från servering av kaffe med dopp för att undvika trängsel
 • För dig som är i riskgrupp eller av annat skäl inte kan närvara finns som vanligt möjlighet att lämna fullmakt till någon att representera din röst på årsmötet. 

Varmt välkomna till årsmötet!
Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ÅRSMÖTE SÖNDAG 17 MAJ 2020

SAMRÅDSMÖTE

Samrådsmötet den 6 april är Inställt

På grund av smittorisken för Coronavirus är det planerade samrådsmötet kring älgförvaltningen den 6 april 2020 inställt.

Enligt Länsstyrelsens rekommendation samlas i år istället synpunkter och åsikter kring älgförvaltningen in genom e-post, telefon eller vanlig post som ett alternativ till vanligt samråd. 

Nedan finns handlingar i form av en presentation som omfattar:

 • Genomgång av årets jakt och avskjutning
 • Redovisning av inventeringar och analyser kring älgstammen
 •  Styrelsen förslag till reviderad älgskötselplan och avskjutning 2020.

Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter, åsikter och frågor från jägare och markägare genom e-post, telefon eller vanlig post, med sista dag den 20 april 2020.

Av praktiska skäI ber vi er i första hand kontakta vår ordförande Mats Niss-Jonsson, kontaktuppgifter nedan.

Mats Niss-Jonsson

Västra Utsjövägen 34

782 35 Malung

mats.niss.jonsson@telia.com

070-587 78 20

Vi hoppas att alla har förståelse för situationen och att vi tillsammans kan hjälpas åt att på detta sätt genomföra ett bra samråd. Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SAMRÅDSMÖTE

SAMRÅDSMÖTE

Malungs Västra Älgskötselområde
kallar markägare och jägare till
SAMRÅDSMÖTE
Måndag 6 april kl. 19.00
Handlingar finns tillgängliga på
hemsidan fr.o.m 29/3,
www.malungvastra.se
Välkomna! Styrelsen
Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SAMRÅDSMÖTE