Status årets älgjakt

I årets älgjakt för MVVO har vi nu passerat ”Allhelgona-helgen” och tillsammans har vi åstadkommit ett mycket bra resultat. Styrelsen har den 8 november gått igenom resultatet och tagit beslut om fortsatt jakt. Nedan redovisas avskjutningen t o m den 7 november samt styrelsens beslut om fortsatt jakt. 

Avskjutningen t o m den 7 november är enligt följande:

LagVuxnaKalvTotalt
Böle8816
Granberget9918
Hole101323
Knulen101323
Näsberget102131
Rotsjön101323
Totalt5777134

Mål enligt älgskötselplanen 57 Vuxna, 86 Kalvar. 143 st totalt. 

Totala avskjutningen motsvarar 94% av planen. Samtliga jaktlag rapporterar god tillgång på älg och alla lag ligger lika med eller före med kalvavskjutningen. 

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen fattat följande beslut om fortsatt jakt:

Vuxna älgar:

Jakten på vuxna älgar har nått 100% av planen och är nu avslutad. 

Kalvar:

För återstående 9 kalvar av planen bedrivs jakten fortsatt som avlysningsjakt. Jakten avslutas när 9 kalvar har fällts dock senast den 15 december 2021. Jakten sker med respektive jaktlag eller med 2 eller flera jaktlag tillsammans efter överenskommelse mellan jaktledarna. 

Rapportering

Jaktledarna skall löpande efter varje helg rapportera skjutna djur till Hans-Ove Gustavsson. ( Email: val-rag@hotmail.com Mobil: 070-5471235) 

Styrelsen kommer att löpande lägga ut information om avskjutning och återstående kalvar att skjuta på MVVOs hemsida. 

Mats Niss-Jonsson

Ordförande

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.