Avskjutning och fortsatt jakt MVVO

Nu har vi passerat kulmen på årets älgjakt inom MVVO och tillsammans har vi så här långt nått ett mycket bra resultat. Styrelsen har den 2 november gått igenom resultatet och tagit beslut om fortsatt jakt. Nedan redovisas avskjutningen t o m den 1 november samt styrelsens beslut om fortsatt jakt. 

Avskjutningen t o m den 1 november är enligt följande:

 

Vuxna                            Kalv                               Totalt

Böle

8                                          9                                          17

Granberget

9                                          15                                        24

Hole

9                                          11                                        20

Knulen

8                                          12                                        20

Näsberget

9                                          14                                        23

Rotsjön

8                                          9                                          17

Totalt

51                                        70                                        121

Mål enligt älgskötselplanen

52                                        78                                        130

Grundtilldelning

54                                        78                                        132

Totala avskjutningen motsvarar 93% av planen. Samtliga jaktlag rapporterar god tillgång på älg och alla lag ligger före med kalvavskjutningen. Rapporterade obs visar på en något ökad älgtäthet och reproduktion.   

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen fattat följande beslut om fortsatt jakt:

Vuxna älgar:

Böle, Knulen och Rotsjön fortsätter att jaga den vuxna älg som återstår av grundtilldelningen i respektive lag. För Böle gäller 1 tjur och för Knulen och Rotsjön gäller valfritt 1 ko eller tjur. Jakten avslutas senast den 15 december 2020. 

Kalvar:

För återstående 8 kalvar av planen bedrivs jakten fortsatt som avlysningsjakt. Jakten sker med respektive jaktlag. Jakten avslutas när 8 kalvar har fällts dock senast den 15 december 2020. 

Rapportering

Jaktledarna skall löpande efter varje helg rapportera skjutna djur till Hans-Ove Gustavsson.  

Styrelsen kommer att löpande lägga ut information om avskjutning och återstående älgar att skjuta på MVVOs hemsida. 

Mats Niss-Jonsson

Ordförande

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.